Diagnosztika

Diagnosztika

  • GOH- GMP beszédészlelés- értés vizsgálat
  • Sindelar részképességeket feltérképező eljárás
  • Alapozó Terápia mozgásvizsgálat
  • Alapozó Alapozása megfigyelés, felmérés
  • Logopédiai szűrések
  • Komplex idegrendszer-érettség vizsgálat / A.T. mozgás+ GOH-GMP+ SINDELAR/